خانه / درباره ما

درباره ما

 سایت هدف آموزش ، همان طور که از نام آن مشخص است و براساس شعار تیم تخصصی ما ، تولید محتوای آموزشی هدفمند و ارزشمند در حوزه علوم کامپیوتر و گرافیک کامپیوتری را برعهده خویش می داند. سایت ها و مراکز آموزشی بسیاری هستند که به تولید محتوای آموزشی چه در بستر اینترنت و چه در بستر غیر مجازی مشغول هستند ، اما گاه رسالت خود از تولید محتوای آموزشی و هدف خود را شفاف و مشخص نمی کنند.

 

مهمترین رسالت تیم هدف آموزش ، ایجاد بستر آموزشی کاربردی برای کاربران می باشد که در ابتدای امر آموزش ، هدف خود را از گذراندن دوره یا آموزشی مشخص کنند.

 

همچنین سایت هدف آموزش علاوه بر تولید محتوای آموزشی ، به گردآوری مجموعه های گرافیکی و عرضه آنها می پردازد.امید است کاربران با تهیه این پکیج ها ، بتوانند راهگشای امور گرافیکی خود و مجموعه فعایت خویش باشند.صاحب امتیاز سایت هدف آموزش ، افشین بوشهری زاده می باشد که سالها در زمینه آموزش فعالیت داشته و تعلق خاطر خویش را فعالیت در حوزه آموزش می داند.