خانه / اکسس / آموزش Input Mask در اکسس (Access)

آموزش Input Mask در اکسس (Access)

Input Mask در اکسس (Access)

 

در این مقاله می خواهیم شیوه کار با Input Mask در اکسس (Access) را بررسی کنیم. به طور کلی کاری که Input Mask انجام می دهد ، ایجاد الگوی ورود داده ها می باشد. مثلا فرض کنید می خواهیم برای ورود ایمیل مشتریان در اکسس ، الگویی را تعریف کنیم که اپراتور یا هر شخصی که داده ها را در اکسس در بخش اطلاعات مشتریان وارد می کند ، براساس آن الگو عمل کرده و اطلاعات ایمیل را وارد نماید.

 

برای شرح موضوع Input Mask از یک مثال استفاده می کنیم. در ابتدا یک جدول به صورت زیر در اکسس ایجاد می کنیم.

 

Input Mask در اکسس

سپس جهت دسترسی به Input Mask کافی است جدول را در حالت Design View قرار دهید و سپس با کلیک روی هر فیلد دلخواه ، تنظیمات مربوط به آن ، در پایین صفحه نمایش داده می شود.

 

Input Mask در اکسس

Input Mask در اکسس

حال می توانیم از الگوهای آماده خود اکسس (Access) استفاده نماییم و هم می توانیم الگوهای جدیدی را ایجاد کنیم.

 

 

برای ایجاد الگوهای جدید با توجه به فیلد انتخاب شده ، باید با تعدادی از کاراکترهایی که در Input Mask مورد استفاده قرار می گیرند ، آشنا شوید. در زیر تعدادی از این کاراکتر ها را با هم بررسی می کنیم:

 

 

کاراکتر  0 در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر ، یک رقم (صفر تا ۹) وارد می شود . وارد کردن رقم در هر مکانی که این کاراکتر وجود داشته باشد ، اجباری است.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

 

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

 

Input Mask در اکسس

 

کاراکتر  9 در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر ، یک رقم (صفر تا ۹) وارد می شود . وارد کردن رقم در هر مکانی که این کاراکتر وجود داشته باشد ، اختیاری است.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

Input Mask در اکسس

 

 

 

کاراکتر  # در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر ، یک رقم ، جای خالی (Space) ، علامت منفی (-) و مثبت (+) به صورت اختیاری وارد می شود.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

Input Mask در اکسس

 

 

 

کاراکتر  L در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر  ، باید یک حرف الفبا به صورت اجباری وارد شود.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

Input Mask در اکسس

 

 

کاراکتر  ؟ در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر  ، باید یک حرف الفبا به صورت اختیاری وارد شود.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

Input Mask در اکسس

 

 

 

کاراکتر  A در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر  ، یک حرف الفبا  یا یک رقم به صورت اجباری  وارد شود.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

Input Mask در اکسس

 

 

کاراکتر  a در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر  ، یک حرف الفبا  یا یک رقم به صورت اختیاری  وارد شود.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

Input Mask در اکسس

 

 

کاراکتر  & در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر  ، یک حرف الفبا  یا یک رقم به صورت اختیاری  وارد شود.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

Input Mask در اکسس

 

 

کاراکتر  C در Input Mask :

در محل قرارگیری این کاراکتر  ، یک حرف الفبا  یا یک رقم به صورت اختیاری  وارد شود.

برای مثال فرض کنید از الگوی زیر در Input Mask استفاده می نماییم:

Input Mask در اکسس

می توانیم ورودی زیر را به عنوان ورودی مجاز و پیرو الگوی تعریف شده وارد نماییم:

Input Mask در اکسس

 

خب ! حالا زمان ان است تا چند مثال کاربردی از Input Mask را بررسی نماییم. در جدول موجود در اکسس ، اولین فیلدی که می خواهیم برای ان Input Mask ایجاد نماییم ، شماره پرسنلی است. فرض کنید شرکتی شامل ۹۰ بخش است که هر بخش شامل ۱۰۰۰ پرسنل می باشد و میخواهیم به هر شخص یک کد پرسنلی اختصاص دهیم. و مثلا نام شرکت با حرف A  شروع می شود و ما نیز کد پرسنلی افراد را با حرف A شروع می کنیم.

یعنی از   A10-1  تا  A99-1000

برای این کار Input Mask را به صورت زیر ایجاد می کنیم:

Input Mask در اکسس

 

Input Mask در اکسس

حال مثال دیگری را بررسی می کنیم. میخواهیم برای کد ملی ، یک Input Mask یا الگوی ورودی بنویسیم. کد ملی شامل ۱۰ عدد می باشد که حتما باید وارد شود و به صورت منحصر به فرد نیز می باشد. بنابراین الگو را به صورت زیر ایجاد می کنیم. دقت کنید قبل از ایجاد الگو حتما باید روی فیلد کد ملی کلیک نمایید:

Input Mask در اکسس

 

اگر بخواهید همین کد ملی ، با صفر شروع شود ، کافی است کاراکتر اول آن را به صورت "0" بنویسید. هر کاراکتر ثابت و بدون تغییر را می توان در Input Mask در کوتیشن نوشت.

 

حال مثال دیگری را بررسی می کنیم. این بار می خواهیم یک Input Mask برای فیلد تلفن بنویسیم.

خُب ! سه رقم اول را جهت کد شهرستان در نظر می گیریم و این الگو را به صورت زیر می نویسیم:

 

Input Mask در اکسس

امیدواریم این آموزش مفید بوده باشد و نهایت استفاده را کرده باشید.   هدف آموزش.