خانه / دانلود رایگان اکسل / آموزش فرمول نویسی و توابع مهم در اکسل (شماره ۳)

آموزش فرمول نویسی و توابع مهم در اکسل (شماره ۳)

آموزش فرمول نویسی و توابع مهم در اکسل (شماره ۳) :

 

نکته : ویدئو را می توانید در پایین این صفحه مشاهده نمایید.

در این آموزش قصد داریم شیوه تولید اعداد تصادفی در اکسل و شیوه استفاده کاربردی از آن را بررسی نماییم. توابع متفاوتی جهت تولید اعداد تصادفی در اکسل وجود دارد که بنا به کاربرد ، دو مورد بسیار مهم را در این آموزش بیان خواهیم کرد.

 

اولین تابع تولید اعداد تصادفی ، تابع Rand می باشد که هیچ پارامتری دریافت نمی کند و یک عدد تصادفی بین ۰ تا ۱ برایمان تولید می کند. مانند تصویر زیر:

 

اعداد تصادفی در اکسل

 

اعداد تصادفی در اکسل

 

حال شاید نیاز داشته باشیم تا عدد تصادفی در اکسل ، یک عدد بین دو رنج تعیین شده توسط ما باشد. در این حالت از تابع RandBetween استفاده می کنیم. این تابع دو پارامتر دارد که پارامتر اول نمایانگر شروع محدوده و پارامتر دوم نمایانگر انتهای محدوده می باشد.شیوه استفاده از تابع RandBetween به شکل زیر می باشد:

 

 

اعداد تصادفی در اکسل

 

اعداد تصادفی در اکسل

 

اعداد تصادفی در اکسل

 

از این تابع می توان در ۴ حالت مختلف استفاده نمود. حالت اول ، تولید اعداد تصادفی در اکسل به صورت معمولی می باشد. یعنی همانطور که در تصاویر بالا دیدید ، اعدادی بین دو رنج را برای ما در خروجی نمایش می دهد.

 

حالت دوم تولید اعداد تصادفی در اکسل در قالب تاریخ ها است. یعنی دو رنج تاریخ را معین می کنیم و می خواهیم تاریخ های تصادفی بین این دو تاریخ تولید شود.

 

حالت سوم تولید اعداد تصادفی در اکسل در قالب قیمت می باشد. یعنی اعداد تصادفی که تولید شده اند را با نشانه های مالی ظاهر شده در کنار آنها نمایش می دهیم. همچنین این اعداد را از یک عدد اعشاری کسر می کنیم تا به صورت اعشاری نمایش داده شوند.

 

و در نهایت حالت چهارم تولید اعداد تصادفی در اکسل در قالب متن می باشد. فرض کنید لیستی از متن ها داریم که در هر سلول یک ستون یکی از این متنها باید قرار گیرد. در این حالت می خواهیم به صورت تصادفی یکی از آنها انتخاب شود. جهت حل این مسئله می توانیم از توابع RandBetween و توابع دیگری استفاده کنیم که در ویدئوی زیر به طور کامل آن  را بررسی کرده ایم.

 

پیشنهاد می کنیم ویدئوی زیر را مشاهده و نکات فراوان آن را بیاموزید: